TaylorMade Gear

Elegant och minimalistisk estetik utöver det vanliga är ett kännetecken för P·790-serien och den senaste modellen är inget undantag. Nytt för 2023 är designteamets band av Tour Satin över Pearl Chrome-finishen som ger en sån där look som gör att det vattnas i munnen.

De här järnklubborna handlar dock inte så mycket om utseendet som om det som inte syns.

UTIFRÅN OCH IN

Innan vi tittar närmare på den interna tekniken som utgör kraften i de nya klubborna ska vi först gå igenom hur den allmänna designen spelat en avgörande roll för att bestämma varje järnklubbas interna struktur.

"P·790 är en skön kombination av konst och ingenjörsvetenskap . Lockelsen handlar inte bara om den rena designen och det visuellt tilltalande intrycket, utan även om den högpresterande maskinen på insidan”, säger Matt Bovee, Director of Product Creation for Irons. ”Det är ett komplett paket med en idealisk kombination av extern elegans och intern kraft.”

Utveckling av golfklubbor är ett ständigt givande och tagande i att skapa, flytta och optimera massa. Så fort något ändras i en del av järnklubban påverkas prestandan. Innan vi kunde börja arbeta med den interna konstruktionen i nya P·790 behövde vi ta reda på hur mycket massa som var tillgänglig för att flytta runt i varje enskilt huvud. Det här påverkas av den externa formen så det var avgörande att vi hade koll på det för att lyckas nå vårt mål. Alla element, från topplinjens visuella intryck till sulan, behövde falla på plats.

TROLLADE FRAM MASSA

Ett gram kan betyda väldigt mycket när man konstruerar golfutrustning. Med P·790 fick vi fram så mycket som åtta gram i vissa klubbor, och när man ger ingenjörerna så mycket massa att arbeta med kan de åstadkomma en del riktigt kreativa saker. Var kom då all den där extra massan från? Så här trollade vi fram massan.

Thick-Thin-konstruktion – Det här är första gången vi använt en Thick-Thin-konstruktion i P·790. Vaxkakeliknande snitt över den interna bakre väggen tog bort vikt från ytan ovanför träffzonen. Det här gav ingenjörerna möjlighet att strategiskt placera mer vikt lägre i klubbhuvudet för att uppnå exakta prestandaegenskaper.

SpeedFoam™ Air – SpeedFoam har ända från början varit en viktig faktor för känsla och prestanda i P790. Det egenutvecklade uretanmaterialet fyller den ihåliga konstruktionen och dämpar vibrationer i träffen för att ge känsla som i en smidd järnklubba. Den lättare ”Air”-versionen sparar också vikt som kunnat omfördelas smart.

TM23 IRN F498 N2790109 P790 2023 Cutaways BMW 2023 P790 Studio6207 2 v2 W1500 Mcrop P50 50 W1500 Mcrop P50 50
Alla klubbhuvuden är unika

Teamet satte upp ett specifikt mål för varje enskilt huvud. För de långa järnen (J3–J4) var målet att öka utgångsvinkeln. För mellanjärnen var det ökat motstånd mot vridning och utökat COR-område (sweetspot). För scoring-klubborna handlade det om kontroll, bollbana och optimal backspinn.

För att bestämma den idealiska interna massafördelningen i varje klubbhuvud vände vi oss till en kraftfull resurs som används i verksamheter i hela världen. Artificiell intelligens. Med en ekvation som innehåll vårt önskade resultat, användning av olika material och massa som kunde omfördelas tog vi fram en AI-baserad massaoptimering i varje enskilt P·790-huvud. Det här säkerställde att vartenda gram placerades strategiskt för att leverera bästa möjliga resultat för den specifika klubban.

Resultatet? De interna strukturerna ser mer ut som ett Rorschachtest än en järnklubba med massor av kraft. Du kan dock vara lugn, massans placering är allt annat än slumpmässig – och syftet är inte en tolkningsfråga.

Låt oss ta en titt inuti de olika huvudena för att bättre kunna förstå de olika interna strukturerna och vad de har för betydelse för golfspelaren.

Järntre till järnfem

Det allmänna intrycket är att spelare verkar saknar förtroende för sina järntreor, järnfyror och järnfemmor. Varför? Det är mindre loft och mindre träffyta att jobba med. Vi prioriterade utgångsvinkel och förlåtande egenskaper i de långa järnen för att ge spelarna det självförtroende de behöver. Det önskade resultatet är detsamma för de här tre klubborna, men de interna strukturerna i de olika klubborna är unika för varje huvud. Alla långa järn har en tungstenvikt placerad lågt och ut mot tån, men den tydligaste skillnaden är ljudstabiliseringsribban. (Det är den fingerliknande strukturen som ligger vågrätt i klubbhuvudet.)

Alla ribbor har ett liknande syfte: De minskar mängden utrymme utan stöd mellan den interna strukturen och topplinjen. Vad betyder det för dig? Det bidrar till att kontrollera vibrationer och frekvenser i träffen, vilket ger en skönare känsla som i en smidd järnklubba och ett premiumljud i den här förlåtande, ihåliga konstruktionen.

Du ser också skillnaden i Thick-Thin-väggens konstruktion. Det är det vaxkakeliknande området på järnklubbans insida. Det är avsett att ta bort vikt från den övre delen av järnklubban och placera den längre ned i klubban. Det här sänker tyngdpunkten och ger högre utgångsvinkel.

Resultatet? Alla järnklubbor är individuellt optimerade för utgångsvinkel, förlåtande egenskaper, ljud och känsla.

Järnsex

Bovee brukar kallas "Professorn" – och det handlar inte om att han har en galen frisyr. Bovee beskriver järnsexan i P·790-setet som en interpolering mellan järnsjuan och järnfemman.

Då kanske du förstår varför vi kallar honom Professorn.

I matematikens, vetenskapens och datateknikens värld handlar interpolering om att ta fram ett värde eller en position som fyller gapet mellan datapunkter för att ge en mer komplett och kontinuerlig representation av data.

För P·790 betyder det att järnsexan fyller gapet i prestanda mellan de långa järnen (J3–J5) och scoring-klubborna (J7–J8). Om du tittar noga på den interna strukturen har den egenskaper från båda kategorierna. Tungstenvikten flyttas mot tån (som i järnsjuan), men ljudstabiliseringsribban är kvar närmare huvudets centrum (som i de långa järnen).

Det här bidrar till att placera järnsexans tyngdpunkt mittemellan järnfemman och järnsjuan, vilket följer FLTD CG-konceptet i P·790-setet. Den här strategiska konstruktionen (FLTD CG) gör premiär i P·790 och placerar tyngdpunkten lägst i de långa järnen och flyttar den sedan progressivt högre upp genom setet. Det här intuitiva konceptet gör det enklare att få upp bollen med de långa järnen som också är mer förlåtande. Tvärtom har de kortare järnen med mer loft tyngdpunkten placerad högre upp för en kontrollerad bollbana med optimal backspinn.

Järnsju

För många golfspelare är järnsjuan den första "scoring-klubban", det vill säga den längsta klubba de känner att de vågar attackera greenen med. Loft är din vän i det här läget så du behöver inte få hjälp med att få upp bollen i luften – i stället krävs kontroll, konsekventa längder och optimal backspinn. Den interna strukturen på P·790-järnsjuan är konstruerad för att leverera just det.

De förlåtande egenskaperna och bollhastigheten är konstant genom setet, men det är här precisionen blir viktigast. Genom att placera tungstenvikten lågt och ut mot tån ökas klubbhuvudets motstånd mot vridning, det så kallade MOI (moment of inertia). Högre MOI gör att klubbhuvudet bättre kan motstå vridning eller rotation i kontakten med bollen. Det betyder att träffar utanför sweetspot (mot tån) tappar mindre längd och bibehåller precisionen, vilket minimerar skadorna vid orena träffar.

Järnåtta till pitching wedge

De här järnklubborna är naturligt de mest förlåtande i setet tack vare det höga loftet. I järnåttan använde vårt team en varierad form av Thick-Thin-konstruktion för att manipulera tyngdpunktens position och säkerställa att tyngdpunkten fortsatte att placeras progressivt högre. Järnnian och pitching wedgen har en mer traditionell smidd, ihålig konstruktion med bibehållet FLTD CG-koncept som säkerställer konsekventa längder, precision och optimal backspinn för att hjälpa spelare att kontrollera bollbanan när de attackerar flaggor med sina scoring-klubbor.

Explore More
The Latest
 • PTM23 IRN F498 N2780109 P790 Reflection OSN 8308 wide v1
  Ein Blick ins Innere | Bei den neuen P790-Eisen liegt die wahre Schönheit im Inneren
  August 22, 2023
  View
 • T5
  Collin Morikawa And Tommy Fleetwood's Control Challenge | TaylorMade Golf
  August 18, 2023
  Watch
 • Thumbanil
  Testing The BRAND NEW Milled Grind 4 Wedge
  August 17, 2023
  Watch
 • THUMBNAIL 2
  Tommy Fleetwood Tests New Prototype Putters
  August 16, 2023
  Watch
 • Loft Options TM23 WDG MG4 The Grand LFS JPO 09589 V1
  Spinn i spelet: Så förvandlades bra wedgar till fantastiska wedgar
  August 16, 2023
  View
 • Getty Images 1421886634
  MG4-sulslipningar | Ett enklare sätt att välja den sulslipning som bäst passar ditt spel
  August 16, 2023
  View
 • TM23 WDG MG4 LFS JPO 02092 V1
  Le Spin Game : comment les wedges sont passés de bons à excellents
  August 16, 2023
  View
 • SB Horz TM23 WDG MG4 LFS JPO 02204 V1
  Offre de meulages MG4 - Simplifier le choix du meilleur grind pour votre jeu
  August 16, 2023
  View
 • Getty Images 1421886634
  Spin Comparison | How Milled Grind 4 Wedges Optimize Spin in Wet Conditions
  August 15, 2023
  View
 • Grind Options TM23 WDG MG4 LFS JPO 01920 V2
  New MG4 Grind Offerings | Choosing the Right Grind for Your Game
  August 15, 2023
  View
 • PTM23 IRN F498 N2780109 P790 Reflection OSN 8308 wide v1
  Quand on évoque les nouveaux fers P-790, c’est leur beauté qui saute aux yeux
  August 10, 2023
  View
 • THUMBNAIL 1
  Testing The ALL-NEW 2023 P·790 Irons
  August 8, 2023
  Watch
 • PTM23 IRN F498 N2780109 P790 Reflection OSN 8308 wide v1
  An Inside Look at P·790 | True Beauty Lies Within
  August 8, 2023
  View
 • TM23 TOU British Open Monday 125
  Tony Bellew's Journey From World Champion Boxer to Golfer
  August 3, 2023
  Watch
 • Thumbnail
  Rory McIlroy Teaches You Two Different Bunker Shots | TaylorMade Golf
  August 1, 2023
  Watch